نشست هفتم

زمان: 10/4/92

مکان: سالن جلسات ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزارکننده: ناحیه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه

مباحث:

بحث 1: معرفي ناحيه نورد سرد فولاد مباركه، مهندس نادر حسين زاده، مدير محصولات سرد

بحث 2: تغيير محلول مورد استفاده درPassivation  خط گالوانيزه شركت فولاد مباركه از ماده حاوي كروم 6 ظرفيتي به ماده حاوي كروم 3 ظرفيتي، مهندس علی اکبر باطنی، كارشناس فرایند دفتر فنی ناحیه نورد سرد

بحث 3: بررسي عوامل مؤثر بر يكنواختي جرم پوشش در ورقهاي گالوانيزه، مهندس جمال آشوري، مهندس فرايند محصولات گالوانيزه

بحث 4: لزوم ايجاد تشكل فني محصولات ورق سرد و پوشش دار، مهندس حميد شجاعي، رييس گروه فني ناحيه نورد سرد

 

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعات جهت نمایش وجود ندارد.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی