اهداف و چشم انداز

چشم انداز (1404 هـ. ش)(Vision)

برترین مركز جامع و مرجع پژوهشي داراي قدرت توليد علم و فناوري در مرز علوم و تكنولوژي دنيا در كليه زمينه هاي مرتبط با صنعت فولاد در سطح خاورميانه

رسالت (Mission)

کمک به خودکفایی و ارزش افزایی صنعت فولاد کشور

ارزشهای محوری (Core values)

- اعتقاد به توانایی نیروهای متخصص کشور

- اعتقاد به کارآفرینی در سطوح بالا

- اعتقاد به مزیتهای نسبی ایران در زمینه تولید فولاد

- اعتقاد به مزیتهای بارز استان اصفهان در زمینه تولید فولاد

اهداف عمومی سطح 1 (Goals)

- ایجاد مرکز تحقیقات کلان و آینده نگر برای صنعت فولاد در کشور

- با قدرت نقش آفرینی در سیاستگذاریهای کلان فولاد در کشور

اهداف عمومی سطح 2 (Goals)

- ايجاد توانايي ممتاز تشخيص راهبردهاي فني، مديريتي و اقتصادي برتر در توليد فولاد

- ايجاد توانايي ممتاز در تحليل، طراحي، بهينه سازي، نوآوري ، افزایش بهره وری و ایحاد مکانیزمهای بومي سازي در زمينه فرايندها، سيستمها و دستگاه ها مرتبط با صنعت فولاد

- ايجاد توانايي ممتاز در استفاده از نتایج تحقیقات دانشگاهی در رفع نیازهای فناوری در صنعت فولاد

- ايجاد توانايي در تهيه و تدوين استانداردهاي ملی صنعت فولاد

سياست ها (Objectives)

- جذب نيروهاي كارآمد

- ايجاد زير ساخت هاي لازم براي همكاري بخشهاي مختلف در پيشبرد تحقيقات در صنعت فولاد (تحقيقات كاربردي، توسعه اي و بنيادي)

- تولید و ارائه مواد و فناوری های جدید در صنعت فولاد (جهت دهی پروژه های دانشجویان)

- انتقال و بومی سازی دانش فنی

- ايجاد شبكه آزمايشگاهي جامع در صنعت فولاد

- ايجاد كتابخانه و بانك اطلاعاتي در صنعت فولاد

- انجام پروژه هاي مورد نياز صنايع اعم از: انجام پروژه های بین رشته ای مورد نیاز صنایع فولاد، تبدیل نتایج تحقیقات دانشگاهی به فناوری در صنعت فولاد، انجام تحقیقات توسعه ای- کاربردی در راستای سیاست هاي صنایع فولاد، توسعه و کاربرد فن آوري هاي نوین در صنعت فولاد، بهبود کیفیت و افزایش راندمان تولید محصولات فولادی، توسعه محصولات جدید با ارزش افزوده بالا در صنعت فولاد

- ايجاد شبكه همكاران بين المللي و زمينه تبادل دانش و فناوري دانشمند و فناور

- ايجاد كنسرسيوم آموزشي و ايجاد توانايي ممتاز در پيشبرد اهداف آموزشي در صنعت فولاد با مشاركت صنايع ذي نفع

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعات جهت نمایش وجود ندارد.

تحت نظارت وف ایرانی