آزمايشگاه ها

كليه تجهيزات آزمايشگاهي موجود در آزمايشگاه مركزي، دانشكده ها (مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، ...) و پژوهشكده هاي دانشگاه صنعتي اصفهان توسط پژوهشكده فولاد قابل استفاده هستند. به علاوه اين پژوهشكده برخي تجهيزات آزمايشگاهي كه كاربرد بيشتري در تحقيقات صنعت فولاد دارند را به طور اختصاصي در اختيار دارد .

همچنین طبق تفاهم های صورت گرفته امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی تعدادی از شرکت های همکار نیز وجود دارد.

 

 

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعات جهت نمایش وجود ندارد.

تحت نظارت وف ایرانی