خدمات آموزشی

پژوهشکده فولاد آمادگی ارائه خدمات آموزشی در زمينه های مختلف به صنايع فولاد و در زمينه های تخصصی مرتبط با فولاد به کليه صنايع را دارد. اين خدمات عبارتند از:

  • تشکیل کارگاه های آموزشی جهت ارتقاء و به روز کردن دانش کارشناسان صنایع
  • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت حین خدمت
  • برگزاری سمینارهای تخصصی
  • اجرای دوره های بازآموزی
  • اجرای دوره های آموزشی به صورت الکترونیکی

امکان برگزاری دوره های آموزشی طبق سرفصل مورد درخواست صنایع نیز وجود دارد.

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعات جهت نمایش وجود ندارد.

تحت نظارت وف ایرانی