معرفی

پژوهشکده فولاد به عنوان تشکیلاتی لازم و ضروری جهت گسترش کیفی و کمی فعالیت های مشترک دانشگاه و صنايع فولاد و پاسخ به نيازهاي پژوهش و فناوری در صنعت فولاد در سال ١٣٨٦ در دانشگاه صنعتی اصفهان تاسیس شد. در سال ١٣٨٩ دانشگاه با رويكرد تقويت پژوهش اقدام به تقويت اركان پژوهشي خود به ويژه پژوهشكده فولاد نمود. در اين راستا معاونت پژوهشي و معاونت آموزشي پژوهشكده فولاد تشكيل شدند تا اين پژوهشكده بتواند پاسخگوي نيازهاي پژوهشي و آموزشي صنايع مرتبط باشد.

 

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعات جهت نمایش وجود ندارد.

تحت نظارت وف ایرانی